X

Rezerwacja wizyty

Prosimy o wypełnienie i przesłanie poniższego formularza.
Rezerwację potwierdzimy drogą telefoniczną.

Wybierz lekarza:

Objawy:

Choroba:

Diagnostyka:


Badanie pola widzenia

Komputerowe badanie pola widzenia należy do podstawowych badań okulistycznych, pozwalających ocenić funkcję siatkówki w każdym jej punkcie. Aparat umożliwia określenie progu czułości siatkówki i wyznaczenie mapy pola widzenia badanej osoby.

Wynik badania pola widzenia przedstawiony jest w formie graficznej mapy, na której uwidocznione są ewentualne ubytki, zwane mroczkami pola widzenia. Badanie wymaga czynnej współpracy ze strony pacjenta
i przeprowadzane jest dla każdego oka osobno.

Urządzenie wykorzystuje się do diagnostyki jaskry, w chorobach plamki żółtej
i nerwu wzrokowego, zaburzeniach neurologicznych i badaniu kierowców.

Badanie może być powtarzane wielokrotnie, co umożliwia monitorowanie przebiegu choroby i sprawdzenie efektywności zastosowanego leczenia, zwłaszcza u pacjentów z jaskrą.