X

Rezerwacja wizyty

Prosimy o wypełnienie i przesłanie poniższego formularza.
Rezerwację potwierdzimy drogą telefoniczną.

Wybierz lekarza:

Objawy:

Choroba:

Diagnostyka:


Badanie tarczy nerwu wzrokowego

Badanie tarczy nerwu wzrokowego przy pomocy aparatu 3D OCT-1 Maestro jest szybką i bezbolesną metodą diagnostyczną. Uzyskane w ten sposób wysokiej rozdzielczości przekroje, pozwalają na dokładne pomiary struktur tarczy nerwu wzrokowego, grubości włókien siatkówkowych i wczesne wykrycie patologicznych zmian.

Dzięki specjalnemu oprogramowaniu uzyskana grubość włókien nerwowych siatkówki jest porównywana z bazą normatywną, a struktury tarczy nerwu wzrokowego z normą. Dokładna analiza badanych parametrów dostarcza wielu cennych informacji, niedostępnych w diagnostyce konwencjonalnej i pozwala na nieinwazyjne monitorowanie zmian w każdym wieku, w tym u kobiet w ciąży.

Aparat wykonuje także badanie komórek zwojowych siatkówki, które jako pierwsze ulegają zanikowi w przebiegu rozwijającej się neuropatii jaskrowej. Komórki zwojowe siatkówki, to komórki nerwowe, które obok fotoreceptorów wpływają na proces widzenia. Specjalizują się one w przetwarzaniu danych, co stanowi podstawę: widzenia barw, zmienności oświetlenia w czasie oraz kontrastów jasności światła. Dopiero 50% utrata tych komórek, uwidacznia się w polu widzenia w postaci mroczków. Prawidłowe pole widzenia nie wyklucza zatem jaskry, a jedynie może świadczyć o początkowym jej charakterze.