X

Rezerwacja wizyty

Prosimy o wypełnienie i przesłanie poniższego formularza.
Rezerwację potwierdzimy drogą telefoniczną.

Wybierz lekarza:

Objawy:

Choroba:

Diagnostyka:


Potwierdzenie, że NIE jesteś spamerem. Prosimy o zaznaczenie tego checkboxa przed wysłaniem rezerwacji wizyty.

Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, wybierając Ciężarówka.

Informujemy, że Administratorem powyższych danych osobowych jest MG Jaskra Poradnia Okulistyczna, 00-061 Warszawa, ul. Marszałkowska 140 lok. 4. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu rezerwacji wizyty. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania poprzez kontakt: rejestracja@mgjaskra.pl.

Dr Izabella Joanna Wójcicka-Balińska

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, specjalista w dziedzinie okulistyki. Od początku drogi zawodowej związana z Katedrą i Kliniką II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zawodowo zajmuje się leczeniem zachowawczym oka i aparatu ochronnego,
a od 2008 r. jej główną dziedziną jest diagnostyka i leczenie schorzeń siatkówki, zwłaszcza: degeneracji plamki związanej z wiekiem (AMD), zmian w przebiegu cukrzycy, zmian w przebiegu zakrzepu żyły środkowej siatkówki, centralną retinopatią surowiczą (CRS) oraz zmian degeneracyjnych obwodu siatkówki.

Wykonuje badanie angiografii fluoresceinowej, angiografii OCT, badanie OCT siatkówkowe i jaskrowe, a także zabiegi laseroterapii siatkówki w tym zabiegi z użyciem lasera mikropulsacyjnego.

Jest autorką lub współautorką publikacji naukowych oraz wytycznych Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.