X

Rezerwacja wizyty

Prosimy o wypełnienie i przesłanie poniższego formularza.
Rezerwację potwierdzimy drogą telefoniczną.

Wybierz lekarza:

Objawy:

Choroba:

Diagnostyka:


Potwierdzenie, że NIE jesteś spamerem. Prosimy o zaznaczenie tego checkboxa przed wysłaniem rezerwacji wizyty.

Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, wybierając Samochód.

Informujemy, że Administratorem powyższych danych osobowych jest MG Jaskra Poradnia Okulistyczna, 00-061 Warszawa, ul. Marszałkowska 140 lok. 4. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu rezerwacji wizyty. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania poprzez kontakt: rejestracja@mgjaskra.pl.

Polityka prywatności

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MG Jaskra Poradnia Okulistyczna Mira Gacek (zwana dalej MG Jaskra), 00-061 Warszawa, ul. Marszałkowska 140 lok. 4, www.mgjaskra.pl, NIP: 9511079705, REGON: 145345761.

 2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi należy kontaktować się bezpośrednio z Patrykiem Gacek, tel.: +48 881 665 447, e-mail: biuro@mgjaskra.pl.

 3. Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług medycznych (na podstawie art. 9 ust 2 lit h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) obejmując następujące działania po stronie MG Jaskra: profilaktykę zdrowotną, ocenę zdolności do pracy, diagnozę medyczną, zapewnienie opieki zdrowotnej, leczenie, zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, czynności administracyjne związane z udzielaniem
  ww. świadczeń medycznych, w tym obsługi Pacjentów, także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, rozpatrywanie reklamacji, fakturowanie, pobieranie opłat, kontrolę jakości świadczonych usług.

 4. Dane mogą być udostępniane firmom serwisującym sprzęt medyczny w niezbędnym zakresie, firmom spedycyjno-transportowym, IT, kancelariom prawnym, biurom rachunkowym.

 5. Dane będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi (Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, Dz.U. z 2015 r. poz. 2069, Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 417 z późn. zm.).

 6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 7. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
  a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.