X

Rezerwacja wizyty

Prosimy o wypełnienie i przesłanie poniższego formularza.
Rezerwację potwierdzimy drogą telefoniczną.

Wybierz lekarza:

Objawy:

Choroba:

Diagnostyka:


Potwierdzenie, że NIE jesteś spamerem. Prosimy o zaznaczenie tego checkboxa przed wysłaniem rezerwacji wizyty.

Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, wybierając Samolot.

Informujemy, że Administratorem powyższych danych osobowych jest MG Jaskra Poradnia Okulistyczna, 00-061 Warszawa, ul. Marszałkowska 140 lok. 4. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu rezerwacji wizyty. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania poprzez kontakt: rejestracja@mgjaskra.pl.

JASKRA II

Innym rodzajem jaskry, który w skrajnej sytuacji zmusza pacjenta do wizyty u okulisty, jest jaskra zamykającego się kąta. Dotyczy ona ponad 20 proc. chorych. Związana jest ze specyficzną budową gałki ocznej, usposabiającą do mechanicznego zamykania drogi odpływu cieczy wodnistej przez nasadę tęczówki, np. wskutek rozszerzenia się źrenicy. Doprowadza to do gwałtownego wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz powstania zespołu objawów nazywanego „ostrym atakiem jaskry – ostrym zamknięciem kąta”. Zespół ten charakteryzuje się bardzo silnymi bólami oka i głowy, a także nudnościami i wymiotami. Może mu towarzyszyć zamglenie widzenia, pogorszenie ostrości wzroku, widzenie kół tęczowych oraz obfite łzawienie. W przypadku utrzymującego się wysokiego ciśnienia wewnątrzgałkowego może dojść, nawet w ciągu kilku dni, do całkowitej utraty widzenia, czyli ślepoty.