X

Rezerwacja wizyty

Prosimy o wypełnienie i przesłanie poniższego formularza.
Rezerwację potwierdzimy drogą telefoniczną.

Wybierz lekarza:

Objawy:

Choroba:

Diagnostyka:


Potwierdzenie, że NIE jesteś spamerem. Prosimy o zaznaczenie tego checkboxa przed wysłaniem rezerwacji wizyty.

Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, wybierając Choinka.

Informujemy, że Administratorem powyższych danych osobowych jest MG Jaskra Poradnia Okulistyczna, 00-061 Warszawa, ul. Marszałkowska 140 lok. 4. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu rezerwacji wizyty. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania poprzez kontakt: rejestracja@mgjaskra.pl.

JASKRA III

Jaskra jest chorobą o złożonym patomechanizmie. Związana jest z uciskami mechanicznymi, zaburzeniami niedokrwiennymi i neurodegeneracyjnymi, niewydolnością krążenia mózgowego oraz czynnikami ryzyka rozwoju choroby. Wśród czynników ryzyka wyróżniamy takie, na które możemy wpływać i te, które są od nas niezależne.

W grupie czynników niezależnych wyróżniamy: wiek, rasę, współistnienie choroby w rodzinie, krótkowzroczność. Choroba dotyczy prawie 2 proc. młodych ludzi, natomiast wraz z wiekiem odsetek chorych rośnie i osiąga 10 proc. w 8. dekadzie życia, co najprawdopodobniej związane jest z zaburzeniami naczyniowymi, zachodzącymi w przebiegu procesu starzenia się. Jaskra otwartego kąta rozwija się 4-5-krotnie częściej u pacjentów rasy czarnej niż białej. Przypuszcza się, że wskaźnik ryzyka zachorowania dla rodzeństwa wynosi około 10 proc., a dla potomstwa około 4 proc. Istnieją także doniesienia, że jaskra występuje nawet 60 proc. częściej, jeśli choroba występuje u członków rodziny ze strony matki. Krótkowzroczność prowadzi do zmiany kształtu oka, do jej wydłużenia, a w konsekwencji zaburzenia krążenia krwi w okolicy tarczy nerwu wzrokowego.