X

Rezerwacja wizyty

Prosimy o wypełnienie i przesłanie poniższego formularza.
Rezerwację potwierdzimy drogą telefoniczną.

Wybierz lekarza:

Objawy:

Choroba:

Diagnostyka:


Potwierdzenie, że NIE jesteś spamerem. Prosimy o zaznaczenie tego checkboxa przed wysłaniem rezerwacji wizyty.

Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, wybierając Klucz.

Informujemy, że Administratorem powyższych danych osobowych jest MG Jaskra Poradnia Okulistyczna, 00-061 Warszawa, ul. Marszałkowska 140 lok. 4. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu rezerwacji wizyty. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania poprzez kontakt: rejestracja@mgjaskra.pl.

JASKRA

Jaskra jest jedną z najczęstszych przyczyn utraty wzroku na świecie. Choruje na nią prawie 70 mln ludzi, z czego 6 mln jest całkowicie niewidomych z jej powodu. Niestety liczba ta nieustannie powiększa się. Związane jest to z wydłużeniem życia ludzi oraz coraz nowocześniejszymi metodami diagnostycznymi, pozwalającymi na wcześniejsze rozpoznanie uszkodzeń jaskrowych w nerwie wzrokowym.

Mówiąc o jaskrze i jej podstępnym charakterze, mamy na myśli najczęstszą postać choroby, tj. jaskrę pierwotną otwartego kąta. Występuje u co setnej osoby po 40. roku życia. Postępuje powoli, często przez wiele lat nie dając żadnych niepokojących objawów. W chorobie tej ostrość wzroku pozostaje przez długi czas niezmieniona, a narastające stopniowo ciśnienie wewnątrzgałkowe nie powoduje bólu oka. Z chorobą także związana jest utrata pola widzenia, zależna od zaniku włókien siatkówkowych. Warto uzmysłowić sobie, że dopiero 50 proc. utraty włókien nerwowych siatkówki skutkuje dostrzeganym przez pacjenta mroczkiem, czyli ubytkiem w polu widzenia.