X

Rezerwacja wizyty

Prosimy o wypełnienie i przesłanie poniższego formularza.
Rezerwację potwierdzimy drogą telefoniczną.

Wybierz lekarza:

Objawy:

Choroba:

Diagnostyka:


Potwierdzenie, że NIE jesteś spamerem. Prosimy o zaznaczenie tego checkboxa przed wysłaniem rezerwacji wizyty.

Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, wybierając Choinka.

Informujemy, że Administratorem powyższych danych osobowych jest MG Jaskra Poradnia Okulistyczna, 00-061 Warszawa, ul. Marszałkowska 140 lok. 4. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu rezerwacji wizyty. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania poprzez kontakt: rejestracja@mgjaskra.pl.

Badanie tarczy nerwu wzrokowego

Badanie OCT tarczy nerwu wzrokowego przy pomocy aparatu 3D OCT-1 Maestro jest szybką i bezbolesna metodą diagnostyczną. Nie wymaga rozszerzenia źrenic. Może być wykonywane w każdym wieku i u kobiet w ciąży.

Uzyskane w badaniu OCT wysokiej rozdzielczości przekroje siatkówki i tarczy nerwu wzrokowego pozwalają na otrzymanie dokładnych pomiarów pierścienia nerwowo-siatkówkowego, zagłębienia tarczy oraz grubości warstwy włókien siatkówkowych. Dzięki specjalnemu oprogramowaniu grubość włókien nerwowych siatkówki jest porównywana z bazą normatywną, a struktury tarczy nerwu wzrokowego z normą.

Precyzyjna analiza badanych parametrów dostarcza wielu cennych informacji, niedostępnych w diagnostyce konwencjonalnej, do której należą: oftalmoskopowa ocena tarczy nerwu wzrokowego, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz badanie pola widzenia. Warto zauważyć, że dopiero 50% utrata komórek zwojowych, które jako pierwsze ulegają zanikowi w przebiegu rozwijającej się neuropatii jaskrowej, daje zmiany (mroczki) w polu widzenia. Zatem prawidłowe pole widzenia nie wyklucza jaskry, a jedynie może świadczyć o początkowym jej charakterze.

OCT pozwala na ocenę stopnia uszkodzenia jaskrowego nerwu wzrokowego w momencie rozpoznawania choroby. Wykonywane 1-2 razy w roku tym samym aparatem, stanowi doskonałą kontrolę skuteczności podjętego leczenia i podstawę do kontynuacji lub modyfikacji leczenia.

OCT tarczy nerwu wzrokowego wśród innych badań obrazowych (HRT, GDx) dostępnych na polskim rynku medycznym, uważane jest za badanie najbardziej godne polecenia. Rejestruje wygląd tarczy nerwu wzrokowego, grubość warstwy włókien nerwowych siatkówki oraz ocenia kompleks komórek zwojowych. Komórki zwojowe uczestniczą w procesie widzenia. Odpowiadają za centralne pole widzenia. Specjalizują się w przetwarzaniu danych i stanowią podstawę kontrastu jasności światła, widzenia barw oraz zmienności oświetlenia w czasie. OCT wychwytując subtelne zaniki w kompleksie komórek zwojowych pozwala na wczesne postawienie właściwego rozpoznania, jeszcze przed pojawieniem się charakterystycznych zmian jaskrowych w innych badaniach okulistycznych.

Badanie powinno być wykonywane przez doświadczonego lekarza glaukomatologa. Wynika to z faktu, że wygląd prawidłowej tarczy nerwu wzrokowego niekiedy może różnić się od wzorca uznanego za normę, a urządzenie nie jest w stanie odróżnić anomalii anatomicznych tarczy nerwu wzrokowego od zmian chorobowych. Prawidłowe tarcze nerwu wzrokowego mogą mieć różną wielkość u różnych ludzi. Zdarzają się tarcze szczególnie duże. Mogą swoim wyglądem przypominać tarcze jaskrowe i mylnie są podejrzewane o neuropatię jaskrową, a nawet niepotrzebnie leczone.