X

Rezerwacja wizyty

Prosimy o wypełnienie i przesłanie poniższego formularza.
Rezerwację potwierdzimy drogą telefoniczną.

Wybierz lekarza:

Objawy:

Choroba:

Diagnostyka:


Potwierdzenie, że NIE jesteś spamerem. Prosimy o zaznaczenie tego checkboxa przed wysłaniem rezerwacji wizyty.

Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, wybierając Serce.

Informujemy, że Administratorem powyższych danych osobowych jest MG Jaskra Poradnia Okulistyczna, 00-061 Warszawa, ul. Marszałkowska 140 lok. 4. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu rezerwacji wizyty. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania poprzez kontakt: rejestracja@mgjaskra.pl.

Obrazowanie dna oka

Aparat 3D OCT-1 Maestro daje unikalną możliwość uzyskania kolorowego zdjęcia dna oka, bez konieczności rozszerzenia źrenic pacjenta. Zdjęcie stanowi doskonałą dokumentację medyczną, pozwalającą na monitorowanie zmian w siatkówce i nerwie wzrokowym w przebiegu m.in. obrzęku plamki, otworu plamki, zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem, zmian cukrzycowych siatkówki, zmian barwnikowych siatkówki, zakrzepu, wylewów krwi do siatkówki oraz jaskry.